Ubuntu Üzerine Oracle JRE ve JDK kurulumu

Kategori: Anasayfa, Eski Yazılar, Linux | 0

Ubuntu (ya da başka bir Linux dağıtımı) üzerinde çalışırken, Oracle’ın proprietary Java’sına ihtiyacınız olduğu olmuştur.

JDK kurulumunu bu yazımda anlatacağım.

Şu adresten en son JDK sürümünü indiriyoruz:

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html

(Kurulumu çok daha kolay yapmak istiyorsanız linkteki Netbeans bundle’ını kullanabilirsiniz)

1-Temizlik

Eğer kurulu başka bir java versiyonu ya da openjdk varsa kaldırmanızı öneririm.

Bunun için:

sudo apt-get purge openjdk-\* icedtea-\* icedtea6-\*

komutunu vererek openjdk ve icedtea’yı sistemden kaldırıyoruz.

2- Dosyaları Çıkarın

Java 7:

İndirdiğimiz .tar.gz uzantılı dosyayı arşivden çıkarıyoruz bunun için herhangi bir arayüz kullanabilirsiz.

tar -xvf jdk-7*.tar.gz

Java 6:

İndirdiğiniz bin dosyasını çalıştırılabilir yaptıktan sonra çalıştırıyoruz. Bu sayede içeriği çıkmış oluyor.

chmod +x jdk-6u*.bin
./jdk-6u*.bin

3- Dosyaları Taşıyın

Dosyaları  /opt/jvm içerisine taşıyoruz:

sudo mkdir /opt/jvm

Java 7: 

sudo mv ./jdk1.7.0* /opt/jvm/jdk1.7.0

Java 6:

sudo mv ./jdk1.6.0* /opt/jvm/jdk1.6.0

4- Alternatifleri Güncelleyin

Alternatifleri güncellemek üzere şu komutu veriyoruz.

sudo update-alternatives --config java

Burada yeni kopyaladığımız Java’yı göremeyebiliriz. Bunun yerine listedeki en son listelenen numarayı aklımızda tutalım, hiç bir şey listelenmediyse ya da bir alternatif gösterildiyse 0’ı aklımızda tutalım.

Java 7:

sudo update-alternatives --install /usr/bin/java java /opt/jvm/jdk1.7.0/bin/java 0

Java 6:

sudo update-alternatives --install /usr/bin/java java /opt/jvm/jdk1.6.0/bin/java 0

Yukarıda 0 yerine listedeki en son öğenin numarısını yazacağız.

Şimdi tekrar şu komutu verip yeni JDK’mizi seçiyoruz:

sudo update-alternatives --config java

5- Yüklemeyi Kontrol Edin

Sonra kontrol amaçlı olarak

java -version

giriyoruz.

Sonuç olarak en son kurmaya çalıştığımız Java versiyonun dönmesi gerekmekte:

oguz@ubuntu:~$ java -version
java version "1.7.0_09"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_09-b05)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 23.5-b02, mixed mode)

6- PATH’ı güncelleyin

Son olarak PATH’ımızı güncelliyoruz.

sudo gedit /etc/bash.bashrc
ya da 
gedit ~/.bashrc

yazın ve dosyanın sonuna şunları ekleyin:

Java 7:

export JAVA_HOME=/opt/jvm/jdk1.7.0
export PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin

 Java 6:

export JAVA_HOME=/opt/jvm/jdk1.6.0
export PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin

Oturumu kapatıp yeniden açtığımızda JDK ya da JRE’yi kullanabiliyor olacağız.

JDK için verdiğim adreste Netbeans co-bundle’ları var. IDE olarak netbeans tercih ediyorsanız, en kolayı o bağlantıyı indirmek ve dosyayı çalıştırabilir yaparak yönetici haklarıyla JDK ve Netbeans’ı kurmak olacaktır.

EKLEME:
Eğer bağımlıkları çözemiyorsanız (örneğin OpenJDK silindiğinde paketler sorun çıkarıyorsa şu scripti deneyebilirsiniz: https://github.com/d1x/linux-utils/blob/master/replace-java-symlinks)
Son güncelleme: 25 Şubat 2013

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.